Każdy klient naszego sklepu internetowego posiada prawo do wymiany lub zwrotu towaru zakupionego w ciągu 14 dni od daty dostawy, bez podawania przyczyny. Wnioski są rozpatrywane w przeciągu od 1 do 14 dni.

ZWROT

 1. Napisz oświadczenie zwrotu (wg wzoru).
 2. Zapakuj towar, oświadczenie i oryginał dowodu zakupu (faktura VAT, paragon) LUB POTWIERDZENIE PŁATNOŚCI Z SERWISU DOTPAY
 3. Wyślij na adres TC PRO Krzysztof Waluś (Kościerzyńska 32, 51-430 Wrocław). Wysłać należy kurierem INPOST, DPD, UPS. Proszę nie wysyłać zwrotów za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ

WYMIANA

 1. Złóż zamówienie na nowy towar (z komentarzem: wymiana).
 2. Napisz oświadczenie zwrotu dopisując numer nowego zamówienia (wg wzoru).
 3. Zapakuj towar, oświadczenie i dowodu zakupu (faktura VAT/paragon).
 4. Wyślij na adres TC PRO Krzysztof Waluś (ul. Czartoryskiego 5/8, 51-125 Wrocław);

WZÓR OŚWIADCZENIA

 1. Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży towaru: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;paragon / fv nr . . . . . . . . . . . . . . . . .
  zawartej dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Proszę o zwrot kwoty . . . . . . . . . . . . . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) na konto nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Podpis konsumenta
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WARUNKI ZWROTU

 1. Możliwość zwrotu zakupionych artykułów dotyczy towaru, który będzie: nieużywany, nieuszkodzony, kompletny, czysty, pozbawiony obcych zapachów, z oryginalnym opakowaniem, metką i innymi elementami, które posiadał on w momencie sprzedaży oraz nie będzie towarem wykonanym na zamówienie indywidualne. Do zwracanego towaru należy także dołączyć dokument potwierdzający sprzedaż tj. paragon lub fakturę LUB POTWIERDZENIE PŁATNOŚCI Z SERWISU DOTPAY
 2. W przypadku nie spełnienia powyższych warunków, produkt zostanie zwrócony kupującemu przesyłką (kurier UPS) za pobraniem na kwotę 30 zł. Nieodebranie takiej przesyłki przez Klienta będzie skutkowało zaniechaniem ponownego wysłania produktu. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kosztów poniesionych na zakup zwróconego towaru.
 3. W przypadku spełnienia warunków określonych w p. 1 Klientowi przysługuje zwrot kwoty równej cenie sprzedaży zwróconego towaru pomniejszonej o koszt wysyłki lub wysyłek.
 4. Zwrot płatności jest zawsze dokonywany tą samą drogą, którą wybrał nabywca. Wyjątek stanowi jedynie płatność przy odbiorze – zwrot odbywa się w tym przypadku przelewem. Wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem oraz wymianą są po stronie kupującego. W przypadku braku produktu na który rozpoczęto procedurę wymiany automatycznie dokonujemy zwrotu należności.
 5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, nie przysługuje wobec:
  • Towarów niespełniających warunków określonych w p.1
  • Zamówień indywidualnych po dokonaniu płatności i uruchomieniu procesu produkcji.
0
Wróć do góry

Szukaj produktów

Product has been added to your cart