BOJOWY SYSTEM TARCZ STRZELECKICH ALFAOPS

POKAŻ MI SWÓJ TARGET, A POWIEM CI KIM JESTEŚ”

~Targets Creators

Czy jesteś pewien, że tarcze, do których strzelasz na co dzień przygotowują cię do realnego zagrożenia?
Naszym zdaniem nie istnieje na rynku tarcza będąca złotym środkiem, która wpisywałaby się w specyfikę działania każdego strzelca i każdej formacji o charakterze bojowym.
Wychodząc naprzeciw potrzebom TC zgodnie ze swoim systemem szkoleniowym w oparciu o doświadczenia z realnej walki naszej kadry instruktorskiej, projektujemy system tarcz wpisujący się w specyfikę działania różnego rodzaju formacji oraz pojedynczych odbiorców (wojsko, policja, służby ochrony itp.) pracujących na co dzień z bronią.

Targets Creators specjalizuje się
w projektowaniu zindywidualizowanych tarcz dla konkretnych odbiorców.

Ten projekt nie jest przeznaczony dla strzelców sportowych i cywilnych pasjonatów strzelectwa tylko dla wyspecjalizowanych jednostek wojskowych i policji realizujących zadania z bronią palną.

W tym celu opracowany został koncept ALFA OPS jako bojowy system tarcz strzeleckich, który dodatkowo można rozwijać poprzez indywidualne projekty pod kątem specyfiki pracy odbiorców (customization). Bojowy system tarcz TC zawiera nowatorski koncept ALFA OPS (Alfa i Oskar z Power Switch), który wskazuje dwie strefy wysokiej efektywności unieszkodliwiającej. Każda ze stref została zdefiniowana na podstawie realnych doświadczeń żołnierzy Jednostek Specjalnych i źródłach naukowych z dziedziny anatomii człowieka.
ALFA OPS to figury geometryczne powstałe w wyniku optymalnego uśrednienia kluczowych narządów człowieka dające możliwość w szkoleniu strzeleckim oddawania efektywnych strzałów do dedykowanych stref jak i świadome unikanie tych stref w zależności od potrzeb strzelca.

ALFA –strefę tworzy uproszczony kształt litery A to nic innego jak powszechnie znany „kardiobox”,

-strzały obezwładniające

-strzelania na krótkich, średnich i dużych dystansach

-strzelania ochrona Vip

-treningi wielostrzałów

-strzelania instynktowne

OSKAR – strefę tworzy kształt litery

O wpisany w mózg człowieka.

 

POWER SWITCH  – to tak zwany wyłącznik znajdujący

się w strefie OSKAR obejmujący głównie pień mózgu,

-strzelania na celność i skupienie

-specjalistyczne strzelania bojowe.

POGLĄDOWE TARCZE ANATOMICZNE

Tarcze poglądową są pomocniczym środkiem dydaktycznym dla instruktorów prowadzących szkolenia. Do tych tarcz się nie strzela!
Dołączamy je do zamówionych pakietów umożliwiając strzelcom oraz instruktorom bojowych jednostek zrozumienie koncepcji i optymalizowanie procesu szkolenia.

Posiadając koncept ALFAOPS kreatorzy w pierwszej kolejności stworzyli tarcze poglądowe obrazujące proces powstawania systemu opartego na zdjęciach prawdziwych postaci, realnych narządach wewnętrznych człowieka i zobrazowanych figurach geometrycznych
w strefach ALFA i OSCAR.

TARCZE TRENINGOWE

Powstały aby zoptymalizować prowadzenie treningu strzeleckiego na realnych postaciach zawierających figury widoczne tylko z bliska w strefach ALFA i OSCAR.

Dzięki temu strzelec zmuszony jest pracować w oparciu o charakterystyczne punkty (markery) na sylwetce człowieka celem trafienia lub uniknięcia trafienia w figury stref ALFA i OSCAR. Ze względu na mało widoczne kontury figur systemu ALFAOPS strzelec może sprawdzić swoją skuteczność prowadzenia ognia dopiero po zakończeniu zadania strzeleckiego i podejściu do tarcz.

TARCZE TAKTYCZNE

Powstały w celu potwierdzania realnych umiejętności strzeleckich w zadaniach taktycznych. Zawierają postacie z mało widocznymi figurami stref ALFA i OSCAR. Postacie umiejscowione są w obiektach, w bojowych postawach i w różnorodnym ustawieniu. Zestaw składa się z tarczy bazowej oraz 6 nakładek zmieniających konfigurację uzbrojenia napastnika, wyposażonego w prawdziwą broń (palną/białą) lub rzeczy użytku codziennego pozwalając strzelcowi na doskonalenie identyfikacji celu w różnych sytuacjach taktycznych. Tarcze sprawdzą się m.in. w szkoleniu CQB (Close quarter battle) w oparciu o różne obiekty szkoleniowe np. typu killing house zarówno z użyciem amunicji ostrej jak i treningowej amunicji typu UTM (ultimate training munitions).

W ramach zajęć z Targets Creators masz możliwość bliższego poznania naszej metodyki szkoleniowej opartej o bazowy system tarcz strzeleckich ALFAOPS.

WKRÓTCE NA NASZYCH STRONACH  ZAPREZENTUJEMY PAŃSTWU SYSTEM TARCZ PRZEZNACZONYCH DO NAUCZANIA FUNDAMENTÓW STRZELANIA I OPTYMALIZACJI PROCESU SZKOLENIA STRZELECKIEGO SKIEROWANE DO ODBIORCÓW CYWILNYCH, STRZELCÓW SPORTOWYCH I INNYCH PASJONATÓW STRZELECTWA.